• آشنایی با دانشگاه شیراز

    زمان برگزاری 11/12/13 مرداد ساعت 9 تا 13 و 16 تا 19 محل برگزاری خیابان ملاصدرا دانشکده مهندسی 2

  • دانشگاه شیراز

  • آشنایی با دانشگاه شیراز

    زمان برگزاری 11/12/13 مرداد ساعت 9 تا 13 و 16 تا 19 محل برگزاری خیابان ملاصدرا دانشکده مهندسی 2

  • دانشگاه شیراز

  • ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز

  • کتابخانه میرزای شیرازی

  • باغ ارمآخرین اخبار

همايش زنگ تفريح در دانشگاه

    همايش زنگ تفريح در دانشگاه
ادامه خبر »»

(آیین نامه تحصیل همزمان تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ (جدید

(آیین نامه تحصیل همزمان تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ (جدید
ادامه خبر »»

برگزاري بيست وچهارمين المپياد غير متمركز دانشجويي

برگزاري بيست وچهارمين المپياد غير متمركز دانشجويي
ادامه خبر »»