• دانشگاه شیراز

  • دانشگاه شیراز

  • ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز

  • کتابخانه میرزای شیرازی

  • باغ ارمآخرین اخبار

برنامه آزمون مرحله نهايی نوزدهمین المپياد علمی دانشجويی

برنامه آزمون مرحله نهايی نوزدهمین المپياد علمی دانشجويی
ادامه خبر »»

قابل توجه برگزیدگان المپیاد متمرکز والمپیادغیر متمرکز

( آندسته از منتخبين المپياد كه اسامي آنان در اين سايت اعلام شده است، بايد فايل اسكن شده گواهي اشتغال به تحصيل خود را تا تاريخ 15 تيرماه سال 1393 به آدرس ايميل مركز المپياد (olympiad@sanjesh.org) ارسال نمايند.)
ادامه خبر »»

قابل توجه شركت كنندگان رشته حقوق در مرحله نهايي:

قانون در آيين دادرسي كيفري قانون قديم است. استفاده از كتاب قانون نيز در جلسه آزمون مجاز نمي باشد.
ادامه خبر »»