كسب مدال طلاي مسابقات رياضي كشور توسط دانشجوي دانشگاه شيراز

آقاي يعقوب رحيمي، دانشجوي رشته‏ي رياضي دانشگاه شيراز موفق شد مدال طلاي سي و هفتمين دوره‏ی مسابقات رياضي دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور را به دست آورد.

اين مسابقات با حضور 170 دانشجو در قالب 34 تيم از دانشگاه‌هاي سراسر كشور در دانشگاه سمنان برگزار شد.

تيم دانشگاه شيراز به سرپرستي دكتر ميردهقان و كمك سرپرستي آقاي پوريا صالحي شامل آقايان يعقوب رحيمي، محمدجواد مقدس مهر، رضا دست‏ بسته، امين كفاش‏زاده و خانم نگار عدالتي در سي و هفتمين دوره‏ی مسابقات رياضي دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور شركت كرد.

مسابقات رياضي از قديمي‌ترين و باسابقه‌ترين مسابقات علمي كشور به شمار مي‏رود كه از حدود 40 سال پيش هر ساله به ميزباني يكي از دانشگاه‌هاي كشور برگزار مي‌شود.