درخشش دانشگاه شیراز در مسابقه ملّی نانو

در اين دوره از مسابقات خانم فريبا شاكري زاده شيرازي "رتبه دوم" كشوري رشته شيمي، آقاي عبدالحميد زارع ، "رتبه دوم" مهندسي شيمي، خانم مريم عبداللهي "رتبه چهارم" مهندسي شيمي و آقاي رحيم برومندي "رتبه چهارم" كشوري مهندسي برق را كسب كردند.

همچنين در مراسم اختتاميه سومين دوره از مسابقات دانشجويي فناوري نانو، از آقاي محسن سروري دانشجوي دكتراي بخش شيمي دانشگاه شيراز به عنوان "مدرس برتر كشوري" در زمينه آموزش و ترويج فناوري نانو تجليل شد و لوح تقدير دبير ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، به مدير امور علمي دانشجويان دانشگاه شيراز و رئيس پژوهشكده نانوفناوري اين دانشگاه اعطا گرديد.

ستاد ويژه توسعه فناوري نانو رياست جمهوري (www.nano.ir) در راستاي اهداف ترويجي و آموزشي تدوين شده در سند راهبرد 10 ساله توسعه فناوري نانو جمهوري اسلامي ايران، براي سومين سال پياپي مسابقه دانشجويي فناوري نانو را برگزار كرد.

ارديبهشت ماه امسال به صورت همزمان در 16 استان كشور از جمله استان فارس، نزديك به  700 داوطلب از 90 رشته ي مختلف، در اين رقابت علمي شركت كردند.

هدف از برگزاري اين مسابقه، افزايش ميزان آشنايي دانشجويان با فناوري نانو، گسترش آموزش فناوري نانو در دانشگاه‌ها و ديگر مراكز علمي- آموزشي و جهت دهي فعاليت هاي آموزشي و حمايت هاي تشويقي انجام گرفته از سوي ستاد ويژه فناوري نانو مي باشد.

دانشگاه شيراز در عرصه نانو پیشینه درخشاني دارد و دانشجويان اين دانشگاه در دوره هاي اول و دوم مسابقات ملي دانشجويي فناوري نانو به ترتيب رتبه هاي اول و دوم كشوري را بدست آوردند.

 

انجمن علمي دانشجويي علوم و فناوري نانو دانشگاه شيراز موفق شد در سومين دوره از مسابقات دانشجويي فناوري نانو، رتبه دوم كشور را در ميان نهادهاي ترويجي از آن خود كند.