استاد دانشگاه شيراز ، محقق برتر شيمي آلي ايران

در بيستمين سمينار شيمي آلي ايران از پروفسور علي خلفي نژاد ، استاد دانشگاه شيراز به عنوان پيشكسوت، استاد برجسته و محقق برتر علم شيمي تقدير شد.

اين سمينار تيرماه امسال با هدف آشنايي هرچه بيشتر متخصصان شيمي آلي كشور با آخرين دستاوردهاي علمي و نيز گسترش و تقويت ارتباطات علمي بين مراكز تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعتي ، در دانشگاه بوعلي سيناي همدان برگزار گرديد.

پروفسور علي خلفي نژاد از اساتيد برجسته دانشگاه شيراز است كه تاكنون موفق به چاپ بيش از 124 مقالهISI و ارائه 70 مقاله در كنفرانس هاي داخلي و بين المللي شده است.

وي هم اكنون رياست بنياد نخبگان فارس را برعهده دارد و براي راه‌اندازي رشته شيمي در دانشگاه شيراز و تربيت نيروهاي متخصص تلاش‌هاي فراواني انجام داده است.