پیام تبریک معاون پژوهشی دانشگاه به اساتید برگزیده جشنواره ملی علامه طباطبایی(ره)

اساتيد محترم دانشگاه شيراز آقايان: دكتر فريد مر، دكتر محمد نمازي، دكتر عليرضا سپاسخواه، دكتر سيد حبيب فيروزآبادي، دكتر ناصر ايرانپور و دكتر محمدمهدي عليشاهي موفق به دريافت جايزه علامه طباطبايي گرديده اند. اين جايزه ويژه از سوي بنياد ملي نخبگان به دانشمندان و استادان برجسته كشور اعطاء مي گردد.