تقدير از دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه شيرازدر اين آيين از 18 نفر رتبه برتر كنكور ورودي 94 ، 7 نفر دانشجوي استعداد درخشان سال آخر كارشناسي كه شرط پويايي تحصيلي را از زمان ورود به دانشگاه حفظ كرده بودند، 5 نفر از دانشجويان رتبه 1 تا 3 آزمون كارشناسي ارشد ورودي 94 دانشگاه شيراز، 33 نفر دانشجوي برگزيده مشمول جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان در سال 94و 34 نفر از برگزيدگان مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي 94 با اهداي لوح تقدير، تنديس يادبود و كارت هديه تجليل شد.

دكتر سيدمحسن تقوي، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه شيراز در اين مراسم گفت : بر اساس نقشه جامع علمي كشور ، يكي از مهمترين وظايف نظام و وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري، شناسايي، حمايت، پرورش و هدايت دانشجويان نخبه،ممتاز و استعداد درخشان است تا بتوانند نقس خويش را در توسعه ي علمي كشور ايفا كنند.

وي افزود : در اين راستا وزارت علوم با همكاري بنياد ملي نخبگان و وزارت آموزش و پرورش،‌سازوكار مناسبي را براي استعدادهاي درخشان فراهم نموده اند.

دكتر تقوي تصريح كرد : دانشگاه شيراز بستري را ايجاد كرده دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان بيش از پيش پيشرفت نمايند.دكتر احمد شيخي ، مدير دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز هم در اين مراسم ضمن خوش آمد گويي به حاضرين به ارايه گزارشي از عملكرد اين دفتر در سالهاي 93 و 94 در حوزه هاي مختلف پرداخت. دكتر شيخي با تشريح اقدامات انجام شده در دو حوزه ساختاري- راهبردي و كارهاي انجام شده در حوزه هاي مختلف ماموريتي با تكيه بر آمارهاي استخراج شده، معيارهاي انتخاب برگزيدگان را بيان كرد.

دكتر شيخي اظهار داشت : دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شيراز به عنوان يكي از دانشگاه هاي برتر كشور و با توجه به رسالت سنگيني كه در رشد علم و فناوري جامعه بخصوص در جنوب كشور بر عهده دارد، با نگاه ويژه به توانايي هاي فردي طالبان علم و دانش تمهيداتي را براي شناسايي، جذب و حمايت از دانشجويان نخبه و استعداد درخشان در مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي، فراهم نموده است.

وي در ادامه به آمار 254 نفري دانشجويان فعلي استعداد درخشان دانشگاه شيراز اشاره و خاطر نشان كرد :135 دانشجوي استعداد درخشان در مقطع كارشناسي، 63 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 56 دانشجوي استعداد درخشان در مقطع دكتري در دانشگاه شيراز مشغول به تحصيل مي باشند.

مدير دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز بيان داشت : تلاش براي تقويت و ارتقا جايگاه دانشگاه شيراز در المپياد هاي علمي دانشجويي ؛ تلاش براي جذب هر چه بيشتر دانش آموزان استعداد درخشان و رتبه هاي برتر كنكور سراسري در مقطع كارشناسي ؛ تلاش براي جذب حداكثري اعتبارات تخصيص داده شده به جوايز تحصيلي بنياد نخبگان براي دانشجويان برگزيده و تلاش براي افزايش تعداد شركت كنندگان در المپياد علمي دانشجويي و ارتقاي كمي و كيفي آن در دانشگاه هاي قطب را از مهمترين برنامه هاي آتي دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز برشمرد.

دكتر شيخي به اقدامات انجام شده در خصوص ارتباط با دبيرستان هاي استعداد هاي درخشان هم اشاره كرد و گفت : نشست مشترك با دانش آموزان استعداد درخشان و اوليا آنها در دانشگاه شيراز با حضور چهره هاي ماندگار دانشگاه شيراز (پرفسور عليشاهي، پرفسور نمازي) و مشاوررئيس دانشگاه خانم دكتر البرزي به منظور معرفي ظرفيت هاي دانشگاه شيراز ؛ برگزاري مراسم يك روزه معرفي دانشكده هاي دانشگاه شيراز براي داوطلبان ورود به دانشگاه در ايام انتخاب رشته با حضور اساتيد جوان هر دانشكده ؛ بازديد دانش آموزان دبيرستان استعداد هاي درخشان فرزانگان از آزمايشگاه ها و دانشكده هاي مهندسي و رصدخانه دانشگاه شيراز؛ تهيه كليپ معرفي دانشگاه شيراز با همكاري صدا و سيماي فارس و روابط عمومي دانشگاه و پخش آن در چند نوبت از صدا و سيماي فارس در ايام انتخاب رشته ؛ هماهنگي و همراهي جهت حضور اساتيد نخبه و جوان در مدارس تيزهوشان و معرفي پتانسيل هاي دانشگاه شيراز براي دانش آموزان و اوليا آنها ؛ و برگزاري جلسه با مديران مدارس استعداد هاي درخشان ؛ از جمله اقدامات دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز در خصوص ارتباط با دبيرستان هاي استعداد هاي درخشان مي باشد.


عكس هاي بيشتر مرتبط با اين خبر در آرشيو الكترونيكي روابط عمومي دانشگاه شيراز موجود است.

http://gallery.shirazu.ac.ir