اطلاعیه فوری درخصوص هسته پژوهشی بنیاد ملی نخبگان

دانشجویان مشمول جوائز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان سال 96-1395 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری میتوانند از تاریخ 96/3/1 لغایت 96/3/20 با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان به نشانی http://soraya.bmn.ir/درخواست های خود را برای بهره مندی از این  تسهیلات بارگزاری نمایند

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اتوماسیونی دانشجویی مراجعه نمایید

http://soraya.bmn.ir