آیین نامه ها


دستورالعمل عضويت در دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شيراز

تذكر: دانشجويان مي توانند MIF مجلات را در آدرس روبرو ملاحظه نمايند: http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=4569
فونت هاي لازم جهت تكميل فرم عضويت با نرم افزار word
دستورالعمل عضويت در مقطع كارشناسي
دستورالعمل عضويت در مقطع كارشناسي ارشد و دکتری حرفه ای
دستورالعمل عضويت در مقطع دكتري

________________________________________________________

آيين نامه هاي مربوط به دانشجويان مقطع كارشناسي

آيين نامه چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي

 دستورالعمل  بند د ماده 2 آیین تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی 

آيين نامه تسهيلات پژوهشي ويژه دانشجويان ممتاز
آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز

 _______________________________________________________

آیین نامه اعطای بورس تحصیلی

 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95-94
فرم اعلام رتبه
مقطع کارشناسی
مقطع کارشناسی ارشد
مقطع دکتری