آیین نامه ها


دستورالعمل عضويت در دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شيراز

تذكر: دانشجويان مي توانند MIF مجلات را در آدرس روبرو ملاحظه نمايند: http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=4569
فونت هاي لازم جهت تكميل فرم عضويت با نرم افزار word
دستورالعمل عضويت در مقطع كارشناسي
دستورالعمل عضويت در مقطع كارشناسي ارشد و دکتری حرفه ای
دستورالعمل عضويت در مقطع دكتري

________________________________________________________

آيين نامه هاي مربوط به دانشجويان مقطع كارشناسي

آيين نامه چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي
آيين نامه تسهيلات پژوهشي ويژه دانشجويان ممتاز
آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز

 _______________________________________________________

آیین نامه اعطای بورس تحصیلی

 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95-94
فرم اعلام رتبه
مقطع کارشناسی
مقطع کارشناسی ارشد
مقطع دکتری