دانشجوی گرامی،

جهت دریافت کارت ورود به جلسه و مشاهده اطلاعات تکمیلی لطفا کد ملی و شماره دانشجویی خود را وارد نمایید.

توجه: شماره دانشجویی و کدملی بصورت عددی و بدون خط تیره و یا حروف اضافه وارد شود.

شماره دانشجویی:
کد ملی: