اطلاعیه ها

اخبار

سومین گردهمایی مجازی سالانه مدیران دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاه‌های سراسر کشور

گزارش مراسم تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان (24 خردادماه 1399)شنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

انتصاب مدیر جدید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز

انتصاب مدیر جدید دفتر استعدادهای درخشان با حکم معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیرازیک‌شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

گزارش مراسم تقدیر از دانشجویان مستعد

گزارش مراسم تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان (24 خردادماه 1399)یک‌شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۹