اطلاعیه ها

اخبار

انتصاب مدیر جدید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز

انتصاب مدیر جدید دفتر استعدادهای درخشان با حکم معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیرازیک‌شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

گزارش مراسم تقدیر از دانشجویان مستعد

گزارش مراسم تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان (24 خردادماه 1399)یک‌شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۹